Hoofdstuk 1: Onderkenning van lees- en spellingproblemen en dyslexie

Laatst bijgewerkt op

Terug naar Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Inleiding en leeswijzer

Op deze pagina vind je links naar filmpjes, websites en boeken die aansluiten bij dit hoofdstuk en die je kan bekijken en lezen voor meer uitgebreide en verdiepende informatie.

“Goed kunnen lezen en spellen is belangrijk om te kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. De hele dag door ben je bewust of onbewust bezig met lezen en schrijven. … Er wordt in onze samenleving bijna voortdurend een beroep gedaan op je lees- en schrijfvaardigheid. Des te vervelender is het dus wanneer deze processen niet zo vanzelfsprekend verlopen. Dit hoofdstuk gaat over de achtergronden van lees- en spellingproblemen en dyslexie. De inhoud van dit hoofdstuk bouwt voort op kennis over de normale lees- en spellingontwikkeling bij kinderen van 4 tot 12 jaar.

In paragraaf 1.2 wordt je kennis over technisch lezen en spellen opgefrist en worden enkele kernbegrippen in het lees- en spellingproces toegelicht. Paragraaf 1.3 beschrijft hoe je signalen van (risico op) lees-/spellingproblemen kunt herkennen. In paragraaf 1.4 wordt een definitie van dyslexie gegeven en worden de oorzaken en mogelijke gevolgen van deze stoornis beschreven. Paragraaf 1.5 ten slotte beschrijft de misvattingen en dwaalwegen die er bestaan rond dyslexie.”

Bekijk filmpjes

Bezoek websites

  • De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.
  • Balans Digitaal van oudervereniging Balans informeert ouders over o.a. dyslexie.

Lees meer