Dyslexiescan VO | Ontwikkeling en professionalisering

Laatst bijgewerkt op
  • Verbeterdomein
  • Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Terug naar de Dyslexiescan Voortgezet onderwijs
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Bij ons op school vindt er specifieke en doorlopende ontwikkeling en professionalisering plaats gericht op verbetering van de dagelijkse praktijk, praktisch en toepasbaar. De begeleiding en het beleid met betrekking tot leerlingen met dyslexie, maakt daar deel van uit. Dit vindt plaats door middel van cursorische scholing of training en meer informele uitwisseling. Er zijn mogelijkheden voor intervisie en leren met en van elkaar, onder andere door het voeren van gesprekken met het ondersteuningsteam. Er is ruimte en ‘veiligheid’ om met elkaar ‘willekeur’ en verschillen tussen docenten/vakken (die leerlingen tegenkomen in de praktijk) te bespreken. Bij de formele training en scholing wordt gebruik gemaakt van zowel meer traditionele aanpak (een middag zitten) en online of blended leren aan de hand van modules die op onafhankelijke digitale platformen voorhanden zijn. De school kan – indien wenselijk - gedragswetenschappers cont(r)acteren, waarbij expliciet aandacht is voor de overdracht van expertise naar het team én voor facilitering van het team om aan deze vorm van deskundigheidsbevordering deel te nemen. Deskundigheidsbevordering vindt zowel plaats op schoolniveau als op bovenschools niveau (door schoolbestuur of SWV aangeboden (online) training of het ‘regelen’ van bij elkaar in de keuken kijken). Bij de professionalisering en het initiëren, uitvoeren en opvolgen van verbetertrajecten wordt rekening gehouden met draagkracht en verandercapaciteit van alle actoren. Er is een professionaliseringsplan dat gezamenlijk wordt opgesteld en waar de directie en teamleiders op toezien en dat meegenomen wordt in de kwaliteitscyclus.