Webinar Toetsen in po bij leesproblemen en dyslexie

  • Actueel
  • September 2023

Op basis van een aantal veelgestelde vragen die we bij Dyslexie Centraal binnen krijgen over toetsen van lezen en spellen op school bij een vermoeden van dyslexie, organiseren we binnenkort het webinar Toetsen van lees- en spellingvaardigheden in het po. Dit webinar zal online plaatsvinden op donderdag 16 november van 15:00-16:30 uur. 

Programma

Bij dit webinar gaan we dieper in op de achtergrond van de adviezen voor het toetsen van lezen en spellen in het basisonderwijs en de interpretaties van de toetsscores daarbij. Verder lichten we de achtergrond toe van de geldende afspraken en procedures voor het onderbouwen met toetsscores van ernst en hardnekkigheid van lees-/spellingproblemen bij een vermoeden van (Ernstige) Dyslexie.

Hierbij behandelen we zowel de formele regels (wat mag wel, wat mag niet) als de praktische procedures en invullingen (wat kan wel, wat kan niet) bij het toetsen. Aan de orde komen zaken als  keuzes voor specifieke toetsen, aangepaste toetsafnames en toetskalenders voor LVS en aanvullende toetsen.

Voor wie?

Het webinar Toetsen van lees- en spellingvaardigheden in het po is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en eventueel poortwachters.

Aanmelden

Interesse om deel te nemen aan dit webinar? Aanmelden hiervoor is mogelijk tot en met woensdag 15 november via dit aanmeldformulier. Deelname is kosteloos dankzij subsidie van het Ministerie van OCW. Tevens zal het webinar worden opgenomen en de opname wordt naderhand voor iedereen beschikbaar gesteld via de website van Dyslexie Centraal.

Wanneer je nog andere vragen hebt, dan kun je mailen naar info@dyslexiecentraal.nl.