Webinar Dyslexie in het voortgezet onderwijs: Ruimte in de regels

  • Actueel
  • Juni 2023

Op 19 september 2023 heeft Dyslexie Centraal een webinar georganiseerd over de signalering van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in het voortgezet onderwijs. Meer informatie hierover is te lezen in de terugblik van dit webinar

Na de signalering en eventuele diagnostiek, is het belangrijk om goed na te denken over welke ondersteuning en begeleiding nodig is voor leerlingen met dyslexie. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving. In het webinar “Dyslexie in het voortgezet onderwijs: Ruimte in de regels” zullen wij hier verder op ingaan. Wat zijn precies deze geldende wetten en regels en wat voor ruimte heeft de school om hier van af te wijken? Tijdens dit webinar zullen de verschillende sprekers samen met de deelnemers op zoek gaan naar de ruimte in de regels. Daarom nodigen wij jullie hartelijk uit om voorafgaand aan het webinar door te geven welke onderwerpen en vragen jullie graag besproken willen hebben. Dit kunnen jullie doorgeven door dit formulier in te vullen. Het webinar “Dyslexie in het voortgezet onderwijs: Ruimte in de regels” zal online plaatsvinden, op dinsdag 7 november 2023 van 14:30-17:00 uur. 

Programma

De precieze invulling van het webinar “Dyslexie in het voortgezet onderwijs: Ruimte in de regels” wordt binnenkort bekendgemaakt.

Voor wie?

Het webinar “Dyslexie in het voortgezet onderwijs: Ruimte in de regels” is bedoeld voor onderwijs- en zorgprofessionals in het voortgezet onderwijs. Hier vallen natuurlijk ook medewerkers van samenwerkingsverbanden of schoolbesturen onder. Daarnaast zijn ook geïnteresseerde ouders van harte welkom.

Aanmelden

Interesse om deel te nemen aan dit webinar? Aanmelden hiervoor is mogelijk tot en met maandag 6 november via dit aanmeldformulier. Deelname is kosteloos dankzij subsidie van het Ministerie van OCW. Tevens zal het webinar worden opgenomen en de opname wordt naderhand voor iedereen beschikbaar gesteld via de website van Dyslexie Centraal.

Wanneer je nog andere vragen hebt, dan kun je mailen naar info@dyslexiecentraal.nl.