Bijeenkomst po | De onderwijsprofessional centraal: Effectieve en duurzame aanpak van leesproblemen en dyslexie

Laatst bijgewerkt op

Actueel | april 2024

Ben je benieuwd naar wat goede lees- en spellingbegeleiding op ondersteuningsniveau 3 in het basisonderwijs precies inhoudt? En ben je op zoek naar handvatten om te werken aan een duurzame implementatie van een goede aanpak van lees- en spellingproblemen en dyslexie op jouw school?

Neem dan deel aan een van de drie fysieke bijeenkomsten die Dyslexie Centraal, i.s.m. Stichting LeerKRACHT, organiseert in verschillende regio’s in het land*. De eerste datum en locatie is bekend:

  • Donderdag 20 juni 2024 in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam

*Er worden in het najaar van 2024 soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd in Zwolle (oktober) en Eindhoven (november) , mits voldoende aanmeldingen. De invulling van het programma kan per locatie verschillen.

De kosten zijn €75,- per persoon. Studenten kunnen gratis deelnemen.

 

Programma

Het programma is als volgt:

13:15 – 13:45:  Inloop

13:45 – 14:00:  Opening

Tijdens de opening zal de projectleider vanuit het Expertisecentrum Nederlands een toelichting geven op het programma Dyslexie Centraal. We lichten kort de uitgangspunten en doelstellingen toe en laten zien op welke manieren de deelnemers gebruik kunnen maken van alle expertise en instrumenten die voorhanden zijn.

14:00 – 14:30:  Sessie ‘Ondersteuningsniveau 3 in vogelvlucht’ door Dyslexie Centraal

Ontdek de kernpunten van ondersteuningsniveau 3 tijdens deze sessie. We zullen ingaan op het doel van de interventies op ondersteuningsniveau 3, de uitvoering ervan en hoe deze effectief kunnen worden ingezet om leerlingen met leesproblemen en/of dyslexie te ondersteunen. Ook bespreken we de rol van ondersteuningsniveau 3 bij het onderbouwen van een vermoeden van dyslexie.

14:30 – 14:45: Pauze

14:45 – 15:15:  Onderzoek ontmoet praktijk

Je kunt tijdens deze sessie kiezen uit één van de volgende ronde tafelgesprekken:

  • Denk mee over de herziening van de protocollen 
    Het voornemen is om in 2025 te starten met de herziening van de protocollen Leesproblemen en Dyslexie (groep 3 tot en met 8). Heb je ideeën hierover die je graag wilt delen? Kom dan naar deze ronde tafel: samen gaan we in gesprek over de wensen en mogelijkheden bij een nieuwe uitgave.

  • Bekijk de dyslexiescans 
    Vanuit Dyslexie Centraal zijn scans beschikbaar waarmee schoolteams zicht kunnen krijgen op onder meer het onderwijs en begeleiding op de ondersteuningsniveaus en de samenwerking met andere professionals. In dit ronde tafelgesprek kun je de vragenlijsten van deze scans bekijken en bespreken welke mogelijkheden er zijn om ze te benutten op uw school. Een onderzoeker van Dyslexie Centraal zal een toelichting geven en de eerste praktijkervaringen met de scans bespreken.

  • Stel vragen over ondersteuningsniveau 4 
    Heb je vragen over de doorverwijzing naar de dyslexiezorg, samenwerking of afstemming tussen onderwijs en zorg en/of andere onderwerpen op ondersteuningsniveau 4? Kom dan naar dit ronde tafelgesprek!

15:15 – 16:15:  Sessie ‘Implementeren van effectieve aanpakken voor lees-/spellingonderwijs’ door Stichting LeerKRACHT

Gaby Hoogenboom (directeur MR van Eijckschool Rotterdam) en Annette de Deken (expert coach Stichting leerKRACHT) vertellen het verhaal van de MR van Eijckschool over hoe zij werken aan steeds beter technisch lezen. Het hele team werkt kort cyclisch en in kleine teams aan het verbeteren van hun technisch lezen. Wetenschappelijk onderzoek en de kennis van leerkrachten worden gebruikt om samen keuzes te maken; deze worden uitgeprobeerd en gecheckt bij leerlingen. Wanneer het werkt krijgt het een plek in de kwaliteitskaart en is dit weer de basis voor de volgende stap.

16:15 – 17:00:  Afsluiting + borrel

 

Inschrijven

Ben je ib’er, taal-/lees-/dyslexiespecialist, directeur of op een andere manier betrokken bij het lees-/taalbeleid op jouw school? Schrijf je nu in voor de bijeenkomst in Utrecht of Rotterdam via het inschrijfformulier! Inschrijven voor de bijeenkomst in Rotterdam kan tot en met woensdag 12 juni 2024. 

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar per bijeenkomst, dus zorg dat je er snel bij bent! Heb je interesse, maar zijn er geen tickets meer beschikbaar? Neem dan contact met ons op via info@dyslexiecentraal.nl. We zullen je dan als eerste contacteren zodra de inschrijvingen van de bijeenkomsten in het najaar zijn geopend.