Thema: Vergoedingsregeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  • Van onderwijs naar zorg

Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg

Versie 2.0 | 2019

Leerlingdossier Dyslexie*

Versie 4.0 | 2020

Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van EED

Versie 2.0 | 2019

Onderstaande films geven handvatten bij deze benodigde documenten voor de doorverwijzing van onderwijs naar zorg bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) om de kwaliteit van procedures rond de vergoedingsregeling EED (verder) te verbeteren en bij het invullen van deze bijbehorende documenten. Daarnaast is er voor de samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs bij EED een handreiking ontwikkeld. Deze handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie is hier te vinden.

Sinds 1 januari 2009 kan de diagnostiek en behandeling van dyslexie worden vergoed. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze vergoeding geregeld via de gemeentes. De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) in het primair onderwijs. De Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. Bij een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt door scholen het Leerlingdossier Dyslexie* gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de doorverwijzing naar vergoede diagnostiek. Voorafgaand aan de doorverwijzing moet met de leerling een ondersteuningstraject op school worden doorlopen. Informatie over invulling en beoordeling van dit ondersteuningstraject is te vinden in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.
 
De Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier vormen samen één geheel en zijn ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en nader bijgesteld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands. Daarnaast zijn er een drietal documenten die een handreiking bieden in hoe gehandeld kan worden bij specifieke doelgroepen.

Deze richtlijn biedt informatie over de weging van de onderwijsresultaten bij leerlingen die gedoubleerd hebben. Bijbehorende video: Hoe ga je om met doublures?

Richtlijn over de diagnostiek en behandeling van lees- en/of spellingproblemen bij hoogbegaafde leerlingen.

Deze richtlijn structureert de handelwijze bij doorverwijzing naar diagnostiek voor kinderen met milde, niet belemmerende comorbiditeit.

 

*Let op: sla het leerlingdossier eerst op voor je erin gaat werken. Google Chrome is niet geschikt voor het invullen van de gegevens, omdat deze niet worden overgenomen bij het opslaan.