Thema: Stimulerende leesomgeving in het basisonderwijs

  • Goed onderwijs

Met goed onderwijs kunnen bij een groot deel van de leerlingen lees- en spellingproblemen worden voorkomen. Maar wat kenmerkt goed lees- en spellingonderwijs? Goed onderwijs betekent dat leerkrachten structureel werken en weten aan welke doelen ze werken en de kerndoelen, referentieniveaus en tussendoelen helder voor ogen hebben. Er wordt gewerkt met een effectieve methode en er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor lezen en spellen. Goede instructie en feedback zijn belangrijk. Leerkrachten werken gedifferentieerd en weten goed om te gaan met de verschillen in de klas. En natuurlijk mag een stimulerende leeromgeving niet ontbreken.

Ga voor de andere materialen bij Goed onderwijs naar:

Op deze pagina vind je verschillende bronnen en handreikingen die ondersteunend zijn bij het creëren van een stimulerende leesomgeving in het basisonderwijs.

 

Makkelijk lezen plein

De website www.makkelijklezenplein.nl is voor iedereen die kinderen met leesproblemen begeleidt, zoals ouders, leerkrachten en bibliothecarissen. Op deze website staan tips en achtergrondinformatie over lezen.  

Websites over kinderboeken

De website www.jeugdbibliotheek.nl en www.leesfeest.nl zijn leuke en informatieve websites over kinder- en jeugdboeken. 

Deze kwaliteitskaart gaat in op het belang van voorlezen aan alle groepen van het basisonderwijs en geeft hier praktische tips voor.

Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart gaat in op leesbeleving en leesmotivatie van leerlingen. Het licht een werkvorm toe om hier inzicht in te krijgen bij leerlingen. De kaart is onderdeel van de serie ‘Leerlingen betrekken bij leesprestaties’.

Y. Leenders & E. Koekebacker | 2011 | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart gaat in op een werkvorm waarbij leerlingen verschillende type teksten lezen en naar aanleiding van de tekst activiteiten uitvoeren. Lezen en toepassen worden direct met elkaar verbonden. De kaart is onderdeel van de serie ‘Leerlingen betrekken bij leesprestaties’.

Y. Leenders & E. Koekebacker | 2011 | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze handreiking geeft toelichting bij en tips voor leesbevordering bij basisschoolleerlingen.

J. Stoeldraaijer & M. Förrer | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart geeft praktische handvatten voor leesbevordering binnen het leesonderwijs.

J. Stoeldraaijer & M. Förrer | Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart ondersteunt bij het inplannen van leesbevordering binnen het leesonderwijs.

Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Deze kwaliteitskaart geeft praktische handvatten voor het stimuleren van zelfstandig lezen.

Projectbureau Kwaliteit, PO Raad

Vragenspel van Chambers
Dit vragenspel is een hulpmiddel in het stimuleren van leesbevordering en om samen te denken en te praten over teksten. Het spel is via verschillende websites te downloaden, waaronder de Onderwijs Databank en onderwijsmaakjesamen.nl

A. Chambers & I. Meeker | 2013 | Onderwijs Maak Je Samen

De leesomgeving. Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen van boeken te genieten
A. Chambers | 2002 | Biblion Uitgeverij

Vertel eens. Kinderen, lezen en praten
A. Chambers | 2002 | Biblion Uitgeverij

Open Boek
J. Walda | 2011 | Kinderboekwinkel de Boekenberg