Thema: Onderkenning van lees-, spellingproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Hoofdstuk 1 - Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Een goede ondersteuning van leerlingen met dyslexie begint met de onderkenning van het probleem. Daarvoor is het belangrijk te weten wat dyslexie is. Hoe werkt het lees- en spellingproces, wat zijn oorzaken en mogelijke gevolgen van dyslexie en hoe kun je signalen van (risico op) leesproblemen herkennen? En welke misvattingen en dwalingen bestaan er rond dyslexie?

Bekijk de filmpjes

  • Pavlov, Dyslexieonderzoek Egbert-Jan Weeber (NTR, 29 maart 2012). Als kind kreeg acteur Egbert-Jan Weeber de diagnose dyslexie. Maar wat is dat precies en heeft hij het ook echt?     
  • Het Klokhuis besteedde in november 2011 en april 2014 aandacht aan dyslexie.     
  • Dyslexie en Davis-couseling. Op 10 maart 2007 besteedde Eén Vandaag aandacht aan de Davis-methode, een methode waarvan niet wetenschappelijk is aangetoond dat deze effectief is.     
  • Leerlingen over Dyslexie. Filmpjes waarin leerlingen met dyslexie aan het woord komen. 

Bezoek websites

  • De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.
  • Balans Digitaal van oudervereniging Balans informeert ouders over o.a. dyslexie.

Lees meer

Handboeken

Artikelen

Brochures