PO | Goed leesonderwijs op afstand

Hoe kan het leesonderwijs op de basisschool tijdens afstandsonderwijs zo goed mogelijk ingericht worden zodat de leesontwikkeling van kinderen niet stagneert? Schoolbegeleider en dyslexiespecialist Jolanda Roelfsema geeft leerkrachten praktische adviezen en tips voor het geven van instructie op afstand, het maken van leeskilometers en het onderhouden van de leesmotivatie. Ook gaat ze in op het belang van het blijven monitoren van kinderen in hun leesontwikkeling en het op afstand ondersteunen van de risicoleerlingen.

Download het artikel hier: