Materialen

Hier vind je allerlei praktische handreikingen, brochures, protocollen en andere materialen. Gebruik de filter om een selectie te maken in het overzicht.

Terug naar Doen.

Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

In het kader van preventie van latere leesproblemen, is aandacht voor taal in ruime zin al op jonge leeftijd noodzakelijk. In het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 worden de verschillende taaldomeinen uitgebreid toegelicht en onderbouwd met praktijkvoorbeelden.

Lees meer over Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2
Afbeelding van de kaft van het Protocol Dyslexie groep 1 en 2

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

  • Handreiking voor aankomende leerkrachten

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs is een handreiking voor studenten. Dit ‘pabo protocol’ bevat de belangrijkste informatie uit de verschillende protocollen voor groep 1 t/m groep 8.

Lees meer over Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs
Afbeelding van de kaft van Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Thema: Vergoedingsregeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  • Van onderwijs naar zorg

Het Leerlingdossier Dyslexie, de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg en de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige enkelvoudige dyslexie ondersteunen bij het aanvragen van de vergoedingsregeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Lees meer over Thema: Vergoedingsregeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Decoratieve afbeelding

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs biedt handreikingen voor het opzetten van dyslexiebeleid op school, heeft een praktische opzet en is bestemd voor directie, middenmanagement en docenten.

Lees meer over Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs
Afbeelding van de kaft van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs