Nu beschikbaar: Leerlingdossier Dyslexie 4.0

  • Actueel

Januari 2020

Bij een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) wordt het Leerlingdossier Dyslexie door scholen gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek. Er wordt op dit moment veelal gebruikgemaakt van de versie 3.0, die in 2019 verscheen. Op basis van feedback  uit de praktijk en in samenwerking met PPO Rotterdam is het leerlingdossier de afgelopen tijd verder aangescherpt. Met als resultaat, het Leerlingdossier Dyslexie 4.0, dat vanaf januari beschikbaar is. Zowel de volgorde van de onderdelen als de inhoud is aangepast, waardoor onnodig herhaald noteren van gegevens wordt voorkomen. We hopen met deze vernieuwde versie de praktische bruikbaarheid van dit dossier verder te verbeteren. Vragen of opmerkingen? Je kunt ons bereiken via info@dyslexiecentraal.nl.

Het Leerlingdossier Dyslexie vormt samen met de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg  en de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie één geheel. Deze documenten zijn ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en bijgesteld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie door het Expertisecentrum Nederlands en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.