(Deeltijd) afstandsonderwijs en dyslexie in het vo

  • Actueel

Sommige leerlingen met dyslexie gedijen goed bij onderwijs op afstand. Ze zijn zelfstandig, gemotiveerd en vinden het prettig hun eigen ritme aan te houden en de stof op hun eigen tempo en tijd te verwerken. Er zijn ook leerlingen met dyslexie die hier veel meer moeite mee hebben. Ze missen de structuur van school, hebben moeite om zichzelf te motiveren aan taken te beginnen en weten niet hoe ze wegwijs worden in alle digitale informatie. Onderstaande quotes uit de praktijk illustreren wat mogelijke gevolgen en oplossingen kunnen zijn voor het online onderwijs voor leerlingen met dyslexie.

‘Normaal pik ik de informatie op in de les/in de klas, nu moet ik veel meer lezen om de informatie te verwerken'

Het overschakelen  naar online onderwijs kan ervoor zorgen dat er meer gelezen moet worden. Zo worden uitnodigingen, opdrachten en instructies vaak per mail verzonden, die anders in de les zouden worden toegelicht. Door video’s te maken waarin de leerstof wordt uitgelegd, leerlingen te wijzen op de mogelijkheid om via Magister of Somtoday gebruik te laten maken van extra leermiddelen (vaak staan hier al filmpjes en bijvoorbeeld flitskaarten in), een Quizlet-link te sturen met de mogelijkheid om de uitspraak van termen te oefenen of interactieve opdrachten aan te bieden (bijvoorbeeld met Kahoot)  krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich op een andere manier de leerstof eigen te maken. 

  • Bekijk kritisch of leerlingen bij jouw lessen nu meer of minder moeten gaan lezen en informeer bij leerlingen met dyslexie of dit hen voldoende lukt.

'Bij online-leren word ik meer aan mijn lot overgelaten. Het is niet zo makkelijk om vragen te stellen'

Online leren gaat niet vanzelf, zelfs niet wanneer je in het digitale tijdperk geboren bent. Je hebt informatie nodig om goed met een systeem te kunnen werken en te weten hoe je het online leren het beste kunt aanpakken. Er zijn ook leerlingen die niet ICT-vaardig zijn.

  • Zijn jouw leerlingen voldoende toegerust om online te leren? Of kunnen ze nog wel wat hulp gebruiken? Ga hierover met hen in gesprek.

Achterstanden inlopen en leerlingbegeleiding

Vo-scholen hebben verschillende subsidies ontvangen voor extra hulp in de klas en inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor het opvangen van leer- en ontwikkelachterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Deze gelden kunnen ook ingezet worden voor extra uren voor vakdocenten die daarmee hulp-/steunlessen verzorgen voor leerlingen in kleine groepjes. Er zijn ook scholen die het anders hebben geregeld hebben, bijvoorbeeld: zij korten de reguliere lessen in (40 minuten) en zetten de vrijgekomen tijd in voor hulplessen.

Contact

Wij realiseren ons dat u en uw collega’s voor grote uitdagingen staan. Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wil u hier graag bij helpen. Maak gebruik van de Dyslexie Centraal Advieslijn bij vragen rondom toetsing en begeleiding van leerlingen met leesproblemen of dyslexie. Wij denken graag met u mee!

U kunt ons altijd mailen via info@dyslexiecentraal.nl of bellen met de Dyslexie Centraal Advieslijn: 024 382 3233.

Lees meer